:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
Language...
เลือกรูปแบบภาษา...
        English Version...    ฉบับ ภาษาไทย...     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M@IN Menu ...
     :: หน้าแรก
     :: เข้าสู่ระบบ
     :: ข่าวสารส่วนตัว
     :: ค้นหา
     :: เว็บ Intranet ของเรา
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       ข้าราชการจากกรมฯ
     :: ระบบตรวจสอบเงินเดือน
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบตรวจสอบวันลา
       พนักงานของโรงพยาบาล
     :: ระบบ e สารบรรณ
     :: ระบบฐานข้อมูลตัวชีวัด
     :: ระบบฐานข้อมูลกลุมการ
       พยาบาล
     :: สำนักสารนิเทศ สำนัก
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     :: ติดต่อเรา
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
     :: VDO. แนะนำโรงพยาบาล
     :: สถานที่ตั้ง
     :: ประวัติความเป็นมา
     :: เอกลักษณ์โรงพยาบาล
        สวนสราญรมย์
     :: ทำเนียบผู้บริหาร
     :: พื้นที่รับผิดชอบ
     :: ผลงานเด่นด้านวิชาการ
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชชุมชน
     :: ผลงานเด่นด้านการ
        บำบัดยาเสพติด
     :: ผลงานเด่นด้านงาน
        จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     :: มาตรฐานการให้บริการ
        ประชาชน
หน่วยงานต่างๆ...
   :: ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟู
      จิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
   :: ศูนย์พิบัติภัยธรรมชาติ
      รพ.สวนสราญรมย์
   :: ศูนย์ราชการใสสะอาด
   :: กลุ่มการพยาบาล
   :: คลิกนิคซึมเศร้า
   :: งานการเจ้าหน้าที่
   :: งานจิตเวชชุมชน
   :: งานยาเสพติด
   :: ศูนย์วิจัยวิชาการ
   :: ห้องสมุดของโรงพยาบาล
   :: ศูนย์ส่งเสริมองค์กรเรียนรู้
   :: ฝ่ายพัสดุ
   :: Excellence Center
      สุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ
   :: ห้องฟ้าใส...
บทความ / ฐานข้อมูลวิจัย
     :: คลังความรู้ทางวิชาการ
       กรมสุขภาพจิต
     :: คลังความรู้โรงพยาบาล
       สวนสราญรมย์
     :: สุขภาพจิตและจิตเวช
     :: การพยาบาลจิตเวช
     :: เรื่องทั้งหมดจาก รพ.
     :: บทความจากศูนย์วิจัย
        วิชาการ
     :: ชุดความรู้การวางแผน
        จำหน่ายผู้ป่วยจิตเภท
รายงานต่างๆจากโรงพยาบาล
:: ข่าวสารทั้งหมดจาก รพ.
:: รายงานการซื้อ - จ้างของ รพ.
:: รายงานและสถิติต่างๆของ รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
ภาพ กิจกรรมของเรา...
นโยบาย / คำสั่ง...
:: นโยบายบริหารความเสี่ยง
:: คณะกรรมการและหน้าที่
:: มาตราการรักษาความ
  ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย
ฟอร์มรายงานผู้ประสบภัยฯ
:: คู่มือปฎิบัติงาน MCATT
:: คู่มือป EASE
:: แบบรายงาน MCATT
   ฉบับปรับปรุง
เครือข่ายเตือนภัย...
:: เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย
:: ศูนย์นิรภัย
:: ศูนย์เตือนภับพิบัติแห่งชาติ
:: มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
:: สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   กรมอุตุนิยมวิทยา
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก
   ล่าสุด                           
:: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย
   และใกล้เคียงล่าสุด       
:: แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้าน
   สุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ

กระดานข่าว
:: หน้าหลักกระดานข่าว
:: ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ
:: ถาม - ตอบ ปัญหายาเสพติด
:: ถาม - ตอบ ภัยธรรมชาติ
:: ถาม - ตอบ ปัญหาด้านยา
:: สมุดเยี่ยมของโรงพยาบาล
:: ติดต่อเรา
ค้นหาภายในเว็บเรา...

_NSHEADER

เชื่อมโยงหน่วยงาน...WEB LINK... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ คลังความรู้ แนวทางและการปฎิบัติ สายด่วนสุขภาพจิต1667 ศูนย์วิกฤติสุขภาพจิต โครงการ To Be No. 1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กฎหมาย ICT
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
Advanced Admin Login

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ...: ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]


 ประกาศ สอบราคาจ้างเหาปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิง 5 และศูนย์สาธิตฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิง 5 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 221,000.00 บาท และศูนย์สาธิตย์จิตสังคมบำบัด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ ศุกร์ 04 ก.ค. 14@ 16:00:02 ICT (146 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความประสงค์ รับย้ายรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งและปฎิบัติราชการ ในสังกัดสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.ค. 14@ 11:18:04 ICT (124 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.ค. 14@ 10:54:16 ICT (115 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 570,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ พฤหัสบดี 03 ก.ค. 14@ 10:17:32 ICT (118 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
 ประกาศ ขายทอดตลาดเศษพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีความประสงค์จะ ดำเนินการขายทอดตลาดเศษพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอราคา ดังนี้.-


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...
ผู้บันทึก earthday เมื่อ พฤหัสบดี 26 มิ.ย. 14@ 16:05:06 ICT (196 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
972 เรื่อง (195 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 ]

สถิติผู้เข้าชม ...
QR Code ...
phpBB2 User Menu ...


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : chumphon
สมาชิกทั้งหมด : 654

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 298
คำแนะนำ: 2
พจนานุกรม OnLine...
ป้อนข้อความ :

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง...
Thai Wikipedia ...
Thai WikiPedia
อ่านข่าว ...นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

TV. Online...

Channel 3 LiveChannel 5 Live
Channel 9 LiveChannel 11 Live
Thai TPBSSiam Sport TV - Sport Variety TV
ดูช่องอื่นที่นี่

ค้นหาโดย GoOGle ...
Google

ตรวจ E@mail ...
     Hotmail  
     Yahoo
     Thaimail  
     Thai.com
     Mailcity.com  
     Thailand.com  
     Usa.net  
     Siammail.com  
     Doramail.com   
     mail.sanook.com  
     Mweb Mail  
     i-kool  
     Chaiyo  
:: Home  :: Downloads  ::  Your Account  ::  Forums  ::
©Suansaranrom Hospital. This is Suansaranrom Psychiatric Hospital web page. Webmaster : Computer Center..
Tel. : 077-916500, 077-311308, 077-311444, 077-240566, 077-240567 Fax : 077-240565
Hotline : 077-312991