ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์